www.vingaardsgade.dk

                                                     Læge Mikkel Nordkap

                                   Speciallæge i Almen Medicin - Søfartslæge

 Knap.png

Influenzavaccination


INFLUENZA

Tilbud om gratis influenzavaccination gives til særlige persongrupper med bopæl i Danmark fra 1. oktober til udgangen af 2017.

Ifølge bekendtgørelse nr. 748 af 26. juni 2012, har følgende grupper ret til gratis influenzavaccination:
•Personer, der på vaccinationstidspunktet er fyldt 65 år


•Førtidspensionister
•Kronisk syge med følgende lidelser, efter en lægelig vurdering:
- kroniske lungesygdomme
- hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk)
- diabetes 1 eller 2
- medfødt eller erhvervet immundefekt
- påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
- kronisk lever- og nyresvigt
•Personer med andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
•Svært overvægtige (vejledende BMI > 40)
•Alle gravide i 2. og 3. trimester
•Husstandskontakter til svært immunsupprimerede kan i særlige tilfælde tilbydes vaccination. Ved husstandskontakter forstås medlemmer af husstanden samt personer med lignende tæt kontakt.


For raske personer under 65 år er prisen på influenzavaccine kr. 250

Vi tilbyder vaccination mod vinter-influenza daglig ml. 8-12 uden tidsbestilling.

 

 

SUNDHEDSSTYRELSENS INFORMATION OM INFLUENZA


Medical science is continually making rapid advances buy viagra online buy advanced generic Viagra at an affordable price! Some men prefer to buy it even when they are able to afford more expensive medicines buy kamagra without prescription online applying to the pharmacy they can buy Kamagra without prescription. One can always buy Kamagra from India if he is not able to afford expensive Viagra buy kamagra soft online Kamagra is not FDA-approved.

Læge Mikkel Nordkap   |   VingÃ¥rdsgade 9, 2 sal   |   9000 Aalborg   |   Tlf 98204030   |   Fax 82131160
Administration